Saignelegier

I přes menší účast se letošní seminář vydařil. Hlavně počasí nám přálo. Ani teplo, ani zima. A hlavně, žádný déšť.